AutoMEQ

Zautomatyzowana ankieta dotycząca sampoczucia rano i wieczorem (Automated Morningness-Eveningness Questionnaire - AutoMEQ)

Zapraszamy do zautomatyzowanej ankiety dotyczącej samopoczucia rano i wieczorem (AutoMEQ)1

Nasza ankieta udziela rad na temat Twojego  "typu
rytmu dobowego ".

Składa się z 19 pytań na temat Twoich codziennych przyzwyczajeń dotyczących snu i budzenia się oraz pór dnia, o których wolisz wykonywać pewne czynności. Udzielenie odpowiedzi powinno zająć Ci tylko około 5-10 minut. Jak tylko skończysz, otrzymasz indywidualną opinię.

Dla każdego pytania wybierz odpowiedź, która najlepiej Cię opisuje. Oprzyj swoje odpowiedzi na podstawie tego, jak się czułeś w ostatnich tygodniach.

1Przygotowanie: M. Terman, J. B. Rifkin, J. Jacobs, T. M. White (2001), New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, Jednostka 50, New York, NY, 10032.

Niektóre pierwotne pytania i propozycje wyboru zostały przeformułowane z oryginalnych źródeł (Horne & Östberg, 1976)2, aby dopasować je do mówionego angielskiego w odmianie amerykańskiej. Oddzielne propozycje wyboru zostały zastąpione ciągłymi graficznymi wykresami.

2Horne J.A. i Östberg O.
A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. International Journal of Chronobiology, 1976: 4, 97-100.